ඇඩම් ස්මිත් , කාල් මාක්ස් , ඩේවිඩ් රිකාඩෝ , ජෝන් මේනාඩ් කේන්ස් , ඇල්ෆ්‍රිඩ් මාෂල් , තෝමස් රොබට් මැල්තස් , සයිමන් කුස්නෙට් , පෝල් ඒ සැමුවෙල්සන් , වැසිලි ලියොන්ටිෆ් , අර්වින් පිෂර් , ජෝන් ස්ටුවට් මිල් , මිල්ටන් ෆ්‍රිඩ්මාන් , අමාත්‍ය කුමාර් සෙන්

Friday, April 29, 2011

අමාත්‍ය කුමාර් සෙන්

අමාත්‍ය කුමාර් සෙන්
ü  ඉන්දියාවේ බටහිර බෙංගාලයේ උපත ලද මොහු 1998 වසරේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාග ලාභියාය.
ü  අමාත්‍ය කුමාර් සෙන් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ ආසියාවේ ප්‍රථම නොබෙල් ත්‍යාග ලාභියා වු රවින්ද්‍රනාත් තාගෝර්ගේ ශාන්ති නිකේතනයේය. මොහුට නම තබන ලද්දේ රවිනද්‍රනාත් තාගෝර්තුමා විසින්මය. නොබෙල් ත්‍යාග ලාභියෙකු නම තැබු අයෙකු නොබෙල් ත්‍යාග ලාභියෙකු වු ප්‍රථම අවස්ථාව වශයෙන් මෙය ඉතිහාස ගත වී ඇත.
ü  සෙන් ආසියාවේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රථම නොබෙල් ත්‍යාග ලාභියාය.
ü  මොහු සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය දීමට තීරණය කර ඇත්තේඹහු සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාවට කළ මෙහෙය සඳහාය. ඔහු පවසන ආකාරයට සාගතයට හේතුව ආහාර හිඟය නොව ආහාර සාධාරණව බෙදී නොයාමයි.
ü  ආර්ථික විද්‍යාව සම්බන්ධ නොබෙල් ත්‍යාග වැඩි වශයෙන්ම හිමිකර ගෙන තිබෙනුයේ ගණිතමය ඉදිරිපත් කිරීම් වෙනුවෙනි.නමුත් සෙන් සඳහා මෙම ත්‍යගය ලැබී තිබෙනුයේදරිද්‍රතාවය පිළිබඳ ඔහු කළ ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙනි.
ü  දරිද්‍රතාවය විග්‍රහ කිරීම සඳහා ඔහු ඉදිරිපත් කළ දර්ශකය “සෙන් දර්ශකය” ලෙස අද ප්‍රචලිතය.     

No comments:

Post a Comment